Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOZELOVÁ, D. -- CHMELOVÁ, D. -- DUREC, J. -- FELIXOVÁ, I. Príklady dobrej praxe a aplikácia nových trendov manažmentmi gastronomických prevádzok = Examples of good practice and application of new trends by managers in gastronomic business. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 11, 1 (2020), s. 42--48. ISSN 1804-3836.

Originální název:
Príklady dobrej praxe a aplikácia nových trendov manažmentmi gastronomických prevádzok = Examples of good practice and application of new trends by managers in gastronomic business
Anglický název:
Examples of good practice and application of new trends by managers in gastronomic business
Autor: Ing. Dagmar Kozelová, PhD. (25%)
RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (25%)
Ing. Ján Durec, PhD. (25%)
PaedDr. Irena Felixová (25%)
Pracoviště:
Katedra jazykov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of tourism, hospitality and commerce
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany: 42
Do strany:
48
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: trendy, prax, inovačné podnikanie, manažment inovácií, stravovacie zariadenia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
Poslední změna:
14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of tourism, hospitality and commerce. Brno: ISSN 1804-3836.

Originální název:
Journal of tourism, hospitality and commerce
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1804-3836
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Brno
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)