Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOZELOVÁ, D. Rastlinné náhrady mlieka v stravovaní obyvateľstva. Nitra : Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo. (2020), URL: http://www.agroporadenstvo.sk/potravinarstvo-odborne-informacie?article=1700.

Originální název:
Rastlinné náhrady mlieka v stravovaní obyvateľstva
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
ISBN:
Nakladatel:
Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo
Místo vydání:
Nitra
Rok zveřejnění: 2020
URL:
http://www.agroporadenstvo.sk/potravinarstvo-odborne-informacie?article=1700
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
GHG Práce zverejnené na internete
Klíčová slova: slovenština: potravinové alergény, zdravie ľudí, výživa ľudí, potraviny alternatívne
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
Poslední změna:
15.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)