Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MRÁZOVÁ, J. -- GAŽAROVÁ, M. -- KOPČEKOVÁ, J. -- KOLESÁROVÁ, A. -- BUČKO, O. -- BOBČEK, B. The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), s. 69--74. ISSN 0360-1234.

Originální název:
The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers
Autor:
RNDr. Jana Mrázová, PhD. (17%)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (17%)
Ing. Jana Kopčeková, PhD. (17%)
Ing. Anna Kolesárová, PhD. (17%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (17%)
prof. Ing. Branislav Bobček, CSc. (15%)
Pracoviště: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra výživy ľudí
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 55
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
69
Do strany:
74
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: krvné sérum, selén, spotrebitelia, bravčové mäso
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: RNDr. Jana Mrázová, PhD.
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originální název: Journal of environmental science and health. Part B
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0360-1234
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Philadelphia
Vydavatel:
Tayolr & Francis
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)