Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MRÁZOVÁ, J. -- GAŽAROVÁ, M. -- KOPČEKOVÁ, J. -- KOLESÁROVÁ, A. -- BUČKO, O. -- BOBČEK, B. The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), s. 69--74. ISSN 0360-1234.

Originálny názov:
The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers
Autor: RNDr. Jana Mrázová, PhD. (17%)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (17%)
Ing. Jana Kopčeková, PhD. (17%)
Ing. Anna Kolesárová, PhD. (17%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (17%)
prof. Ing. Branislav Bobček, CSc. (15%)
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2020
Od strany: 69
Do strany:
74
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: krvné sérum, selén, spotrebitelia, bravčové mäso
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originálny názov: Journal of environmental science and health. Part B
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0360-1234
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Philadelphia
Vydavateľ: Tayolr & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)