Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JEDINÁKOVÁ, N. -- HLEBA, L. Pivo ako liečivý nápoj. In SciCell magazín. 3, 1 (2020), s. 1--8. ISSN 2585-9137.

Originální název:
Pivo ako liečivý nápoj
Anglický název:
Autor:
Nora Jedináková (50%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (50%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
SciCell magazín
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
3
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany:
8
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: biologicky aktívne látky, zdravie ľudí, pivo, obsahové látky, alkoholické nápoje
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Poslední změna:
15.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

SciCell magazín. Mojzesovo: ISSN 2585-9137.

Originální název: SciCell magazín
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2585-9137
Stát vydavatele:
Místo vydání: Mojzesovo
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
15.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)