Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- KUNOVÁ, S. -- SABO, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- TERENTJEVA, M. Identification of yeasts with Mass Spectrometry during wine production. In Fermentation. 6, 1 (2020), s. 2--16. ISSN 2311-5637.

Originální název: Identification of yeasts with Mass Spectrometry during wine production
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (16%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (14%)
Jozef Sabo (14%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (14%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (14%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (14%)
Margarita Terentjeva (14%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Fermentation
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
6
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
2
Do strany: 16
Počet stran: 15
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kvasinky, laserová desorpcia a ionizácia za účasti matrice, vinárstvo, spektrometria
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna: 06.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Fermentation. Basel: ISSN 2311-5637.

Originální název:
Fermentation
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2311-5637
Stát vydavatele:
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)