Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- KUNOVÁ, S. -- SABO, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- TERENTJEVA, M. Identification of yeasts with Mass Spectrometry during wine production. In Fermentation. 6, 1 (2020), s. 2--16. ISSN 2311-5637.

Originálny názov:
Identification of yeasts with Mass Spectrometry during wine production
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (16%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (14%)
Jozef Sabo (14%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (14%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (14%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (14%)
Margarita Terentjeva (14%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Fermentation
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
6
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
2
Do strany:
16
Počet strán:
15
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvasinky, laserová desorpcia a ionizácia za účasti matrice, vinárstvo, spektrometria
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena:
06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Fermentation. Basel: ISSN 2311-5637.

Originálny názov: Fermentation
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
2311-5637
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)