Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENKO, F. -- LUKÁČ, N. -- KOLLÁROVÁ, J. -- TVRDÁ, E. In vitro antioxidant activity of kaempferol and naringenin on rooster spermatozoa. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 30. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
In vitro antioxidant activity of kaempferol and naringenin on rooster spermatozoa
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
30
Do strany:
30
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: spermie, antioxidačná kapacita, pohlavné bunky, flavonoidy, kohúty
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název: Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)