Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENKO, F. -- LUKÁČ, N. -- KOLLÁROVÁ, J. -- TVRDÁ, E. In vitro antioxidant activity of kaempferol and naringenin on rooster spermatozoa. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 30. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
In vitro antioxidant activity of kaempferol and naringenin on rooster spermatozoa
Autor:
Ing. Filip Benko (25%)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (25%)
J. Kollárová (25%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
30
Do strany:
30
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: spermie, antioxidačná kapacita, pohlavné bunky, flavonoidy, kohúty
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Filip Benko
Posledná zmena:
14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)