Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BALDOVSKÁ, S. -- NEVORAL, J. -- MICHALCOVÁ, K. -- ĎURAČKA, M. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Anti-cancer potential of pomegranate extract on human ovarian cells in vitro. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 22. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Anti-cancer potential of pomegranate extract on human ovarian cells in vitro
Autor: Ing. Simona Baldovská (17%)
Jan Nevoral (17%)
Ing. Katarína Michalcová, PhD. (17%)
Ing. Michal Ďuračka (17%)
Ing. Nora Maruniaková, PhD. (17%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (15%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
22
Do strany:
22
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vaječníky, výskum, granátovník púnsky, pohlavné ústrojenstvo človeka, terapia, zhubné nádorové choroby
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)