Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BALDOVSKÁ, S. -- NEVORAL, J. -- MICHALCOVÁ, K. -- ĎURAČKA, M. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Anti-cancer potential of pomegranate extract on human ovarian cells in vitro. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 22. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Anti-cancer potential of pomegranate extract on human ovarian cells in vitro
Autor:
Ing. Simona Baldovská (17%)
Jan Nevoral (17%)
Ing. Katarína Michalcová, PhD. (17%)
Ing. Michal Ďuračka (17%)
Ing. Nora Maruniaková, PhD. (17%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (15%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 22
Do strany: 22
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: vaječníky, výskum, granátovník púnsky, pohlavné ústrojenstvo človeka, terapia, zhubné nádorové choroby
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)