Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUŠA, D. -- MACHÁČ, M. -- BALÁŽI, A. -- SVORADOVÁ, A. -- JURČÍK, R. -- PAVLÍK, I. -- HUBA, J. -- CHRENEK, P. Sperm quality paramters of theree Slovak sheep breeds. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 31. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Sperm quality paramters of theree Slovak sheep breeds
Autor:
Daniel Buša (16%)
Marián Macháč (12%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (12%)
Andrea Svoradová (12%)
Rastislav Jurčík (12%)
Ing. Ivan Pavlík, PhD. (12%)
Ján Huba (12%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (12%)
Pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
31
Do strany:
31
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kvalita, pohyblivosť spermií, spermie, pohlavné bunky, ovce
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název: Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)