Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUŠA, D. -- MACHÁČ, M. -- BALÁŽI, A. -- SVORADOVÁ, A. -- JURČÍK, R. -- PAVLÍK, I. -- HUBA, J. -- CHRENEK, P. Sperm quality paramters of theree Slovak sheep breeds. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 31. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Sperm quality paramters of theree Slovak sheep breeds
Autor:
Daniel Buša (16%)
Marián Macháč (12%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (12%)
Andrea Svoradová (12%)
Rastislav Jurčík (12%)
Ing. Ivan Pavlík, PhD. (12%)
Ján Huba (12%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (12%)
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
31
Do strany: 31
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, pohyblivosť spermií, spermie, pohlavné bunky, ovce
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ: Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)