Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUPÁK, R. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- BRINDZA, J. -- CAPCAROVÁ, M. The use of cornelian cherry on antioxidant activity in ZDF rats. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 24. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
The use of cornelian cherry on antioxidant activity in ZDF rats
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
24
Do strany:
24
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: laboratórne zvieratá, výskum, potkany, antioxidačná kapacita, drieň obyčajný, terapia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)