Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CAPCAROVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- DUPÁK, R. -- BRINDZA, J. The use of ZDF rats as animal model in diabetes research. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 13. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
The use of ZDF rats as animal model in diabetes research
Autor:
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
13
Do strany:
13
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: včelie produkty, laboratórne zvieratá, výskum, potkany, cukrovka (choroba), terapia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel: Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)