Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TIRPÁK, F. -- ZIGO, M. -- KERNS, K. -- ŠÚTOVSKÝ, M. -- MASSANYI, P. -- ŠUTOVSKÝ, P. Missense mutation in EML5 gene affects bovine fertility. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 23. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Missense mutation in EML5 gene affects bovine fertility
Autor:
Ing. Filip Tirpák, PhD. (17%)
M. Zigo (17%)
K. Kerns (17%)
M. Šútovský (17%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (17%)
Peter Šutovský (15%)
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
23
Do strany: 23
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: plodnosť hospodárskych zvierat, sekvencie DNA, hovädzí dobytok, genetika zvierat
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)