Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAMBOR, T. -- GREIFOVÁ, H. -- KOVÁČIK, A. -- LUKÁČ, N. Leydig cells as a suitable model for toxicological research. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 19. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Leydig cells as a suitable model for toxicological research
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 19
Do strany: 19
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: semenníky, fenoly, výskum, toxikológia, Leydigove bunky
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Jambor, PhD.
Poslední změna:
29.02.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)