Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BABOŠOVÁ, R. -- STRAKOVÁ, N. -- OMELKA, R. -- KALAFOVÁ, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- MARTINIAKOVÁ, M. The impact of bee bread on bone microstructure in zucker diabetes fatty rats receiving high energy diet. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 27. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název: The impact of bee bread on bone microstructure in zucker diabetes fatty rats receiving high energy diet
Autor: Ramona Babošová (17%)
N. Straková (17%)
Radoslav Omelka (17%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (17%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (17%)
Monika Martiniaková (15%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
27
Do strany:
27
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: perga, laboratórne zvieratá, výskum, potkany, cukrovka (choroba), terapia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Poslední změna:
29.02.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název: Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)