Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BABOŠOVÁ, R. -- STRAKOVÁ, N. -- OMELKA, R. -- KALAFOVÁ, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- MARTINIAKOVÁ, M. The impact of bee bread on bone microstructure in zucker diabetes fatty rats receiving high energy diet. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 27. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
The impact of bee bread on bone microstructure in zucker diabetes fatty rats receiving high energy diet
Autor:
Ramona Babošová (17%)
N. Straková (17%)
Radoslav Omelka (17%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (17%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (17%)
Monika Martiniaková (15%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
27
Do strany:
27
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: perga, laboratórne zvieratá, výskum, potkany, cukrovka (choroba), terapia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)