Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KALAFOVÁ, A. -- HANUSOVÁ, E. -- HRNČÁR, C. -- SCHWARZOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- DUPÁK, R. -- CAPCAROVÁ, M. Activity of liver enzymes of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) after consumption of bee bread. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 37. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Activity of liver enzymes of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) after consumption of bee bread
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálneho chovateľstva
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 37
Do strany:
37
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: perga, antioxidanty, pečeň, prepelica japonská, enzýmy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
02.03.2020 14:44 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)