Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SCHNEIDGENOVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- PETRUŠKA, P. -- CAPCAROVÁ, M. Effect of T-2 toxin on motility and progresive motility of rabbit spermatozoa. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 48. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Effect of T-2 toxin on motility and progresive motility of rabbit spermatozoa
Autor:
Ing. Monika Schneidgenová, PhD. (25%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (25%)
Ing. Peter Petruška, PhD. (25%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
48
Do strany:
48
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: králiky, pohyblivosť spermií, T-2 toxín, laboratórne pokusy
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
Poslední změna:
04.03.2020 11:16 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)