Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHNEIDGENOVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- PETRUŠKA, P. -- CAPCAROVÁ, M. Effect of T-2 toxin on motility and progresive motility of rabbit spermatozoa. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 48. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Effect of T-2 toxin on motility and progresive motility of rabbit spermatozoa
Autor: Ing. Monika Schneidgenová, PhD. (25%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (25%)
Ing. Peter Petruška, PhD. (25%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
48
Do strany:
48
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: králiky, pohyblivosť spermií, T-2 toxín, laboratórne pokusy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
Posledná zmena:
04.03.2020 11:16 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ: Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)