Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SUPUKA, P. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽI, A. -- VAŠÍČEK, J. -- KREŠÁKOVÁ, L. The process of breeding the national breed of rabbit - Slovak pastel rex. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 50. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
The process of breeding the national breed of rabbit - Slovak pastel rex.
Autor: Peter Supuka (20%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (20%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (20%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (20%)
L. Krešáková (20%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
50
Do strany: 50
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: králiky, plemená, šľachtenie zvierat
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 04.03.2020 11:16 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)