Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SUPUKA, P. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽI, A. -- VAŠÍČEK, J. -- KREŠÁKOVÁ, L. The process of breeding the national breed of rabbit - Slovak pastel rex. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 50. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
The process of breeding the national breed of rabbit - Slovak pastel rex.
Autor:
Peter Supuka (20%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (20%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (20%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (20%)
L. Krešáková (20%)
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
50
Do strany:
50
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: králiky, plemená, šľachtenie zvierat
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Posledná zmena: 04.03.2020 11:16 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ: Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)