Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POŽGAJOVÁ, M. -- NAVRÁTILOVÁ, A. -- ÁRVAY, J. -- ĎÚRANOVÁ, H. -- TRAKOVICKÁ, A. Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 2 (2020), s. 166--173. ISSN 0360-1234.

Originální název:
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Autor: Dr. Ing. Miroslava Požgajová (25%)
Ing. Alica Navrátilová, PhD. (25%)
Ing. Július Árvay, PhD. (15%)
RNDr. Hana Ďúranová, PhD. (15%)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (20%)
Pracoviště:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra chémie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání:
2020
Od strany: 166
Do strany:
173
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: Schizosaccharomyces pombe, nikel, homeostáza, kvasinky, kadmium
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originální název:
Journal of environmental science and health. Part B
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0360-1234
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Philadelphia
Vydavatel:
Tayolr & Francis
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)