Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POŽGAJOVÁ, M. -- NAVRÁTILOVÁ, A. -- ÁRVAY, J. -- ĎÚRANOVÁ, H. -- TRAKOVICKÁ, A. Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 2 (2020), s. 166--173. ISSN 0360-1234.

Originálny názov:
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Autor:
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra chémie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania: 2020
Od strany:
166
Do strany:
173
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Schizosaccharomyces pombe, nikel, homeostáza, kvasinky, kadmium
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originálny názov:
Journal of environmental science and health. Part B
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0360-1234
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Philadelphia
Vydavateľ:
Tayolr & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)