Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČIK, A. -- TIRPÁK, F. -- TVRDÁ, E. -- JAMBOR, T. -- MASSANYI, P. Association between redox status markers and fish (Cyprinus carpio) spermatozoa motility. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 39. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název: Association between redox status markers and fish (Cyprinus carpio) spermatozoa motility
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
39
Do strany:
39
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pohyblivosť spermií, životaschopnosť spermií, spermie, oxidačný stres, pohlavné bunky, ryby
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.03.2020 11:17 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název: Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)