Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČ, J. -- KOLLÁROVÁ, J. -- HALENÁR, M. -- TVRDÁ, E. Beneficial effects of resveratrol and quercetin on the viability and superoxide profile rooster spermatozoa. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 38. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Beneficial effects of resveratrol and quercetin on the viability and superoxide profile rooster spermatozoa
Autor: Ing. Ján Kováč (25%)
J. Kollárová (25%)
Ing. Marek Halenár, PhD. (25%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 38
Do strany:
38
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pohyblivosť spermií, polyfenoly, životaschopnosť spermií, spermie, pohlavné bunky
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Ján Kováč
Poslední změna:
04.03.2020 11:17 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)