Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARUNIAKOVÁ, N. -- BALDOVSKÁ, S. -- VIETORIS, V. -- KOLESÁROVÁ, A. In vitro effect of capsaicin on the regulation of transforming growth factor-ß 2 in human ovarian cells. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 42. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
In vitro effect of capsaicin on the regulation of transforming growth factor-ß 2 in human ovarian cells
Autor: Ing. Nora Maruniaková, PhD. (25%)
Ing. Simona Baldovská (25%)
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (25%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
42
Do strany: 42
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kapsaicín, pohlavné bunky, rast buniek, ovariálne bunky
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Nora Maruniaková, PhD.
Poslední změna:
04.03.2020 11:17 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)