Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARUNIAKOVÁ, N. -- BALDOVSKÁ, S. -- VIETORIS, V. -- KOLESÁROVÁ, A. In vitro effect of capsaicin on the regulation of transforming growth factor-ß 2 in human ovarian cells. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 42. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
In vitro effect of capsaicin on the regulation of transforming growth factor-ß 2 in human ovarian cells
Autor: Ing. Nora Maruniaková, PhD. (25%)
Ing. Simona Baldovská (25%)
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (25%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
42
Do strany:
42
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kapsaicín, pohlavné bunky, rast buniek, ovariálne bunky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Nora Maruniaková, PhD.
Posledná zmena:
04.03.2020 11:17 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)