Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVORADOVÁ, A. -- MACHÁČ, M. -- BALÁŽI, A. -- KUBOVIČOVÁ, E. -- CHRENEK, P. Storage of ram spermatozoa in the presence of Triladyl and Ovixcell extenders at different temperatures. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 51. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Storage of ram spermatozoa in the presence of Triladyl and Ovixcell extenders at different temperatures
Autor:
Andrea Svoradová (20%)
Marián Macháč (20%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (20%)
Elena Kubovičová (20%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (20%)
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
51
Do strany:
51
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, kryokonzervácia, pohyblivosť spermií, spermie, pohlavné bunky
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.03.2020 11:17 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)