Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TVAROŽKOVÁ, K. -- TANČIN, V. -- VAŠÍČEK, J. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. -- HLEBA, L. The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 54. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes
Autor:
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra veterinárskych disciplín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 54
Do strany:
54
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: leukocyty, patogény, mliečne žľazy, mastitída, ovčie mlieko
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.03.2020 11:17 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)