Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAŠÍČEK, J. -- BALÁŽI, A. -- BAUER, M. -- SVORADOVÁ, A. -- TOMKOVÁ, M. -- CHRENEK, P. In vitro expansion of rabbit hematopoietic stem/progenitor cells. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 57. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
In vitro expansion of rabbit hematopoietic stem/progenitor cells
Autor: Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (17%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (17%)
Miroslav Bauer (17%)
Andrea Svoradová (17%)
Ing. Mária Tomková, PhD. (17%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (15%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 57
Do strany: 57
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Poslední změna:
05.03.2020 19:35 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)