Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAŠÍČEK, J. -- BALÁŽI, A. -- BAUER, M. -- SVORADOVÁ, A. -- TOMKOVÁ, M. -- CHRENEK, P. In vitro expansion of rabbit hematopoietic stem/progenitor cells. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 57. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
In vitro expansion of rabbit hematopoietic stem/progenitor cells
Autor:
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
57
Do strany: 57
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 19:35 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)