Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TVRDÁ, E. -- VARGA, A. -- BENKO, F. -- ĎURAČKA, M. -- KOVÁČ, J. -- ULIČNÁ, O. -- CHOMOVÁ, M. Testicular oxidative profile of ZDF rats. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 55. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Testicular oxidative profile of ZDF rats
Autor:
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (16%)
Anikó Varga (14%)
Ing. Filip Benko (14%)
Ing. Michal Ďuračka (14%)
Ing. Ján Kováč (14%)
O. Uličná (14%)
Monika Chomová (14%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
55
Do strany:
55
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Poslední změna:
05.03.2020 19:35 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel: Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)