Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TVRDÁ, E. -- VARGA, A. -- BENKO, F. -- ĎURAČKA, M. -- KOVÁČ, J. -- ULIČNÁ, O. -- CHOMOVÁ, M. Testicular oxidative profile of ZDF rats. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 55. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Testicular oxidative profile of ZDF rats
Autor:
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (16%)
Anikó Varga (14%)
Ing. Filip Benko (14%)
Ing. Michal Ďuračka (14%)
Ing. Ján Kováč (14%)
O. Uličná (14%)
Monika Chomová (14%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
55
Do strany:
55
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 19:35 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)