Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FIKSELOVÁ, M. -- LUKÁČOVÁ, S. -- BELEJ, Ľ. -- KLEINOVÁ, M. Hodnocení senzorické kvality inovovaných bezgluténových výrobků = Senzory quality evaluation of innovative gluten-free products. In Ingrovy dny 2020. Brno: Mendelova univerzita, 2020, s. 166--167. ISBN 978-80-7509-711-8 (brož.).

Originální název:
Hodnocení senzorické kvality inovovaných bezgluténových výrobků = Senzory quality evaluation of innovative gluten-free products
Autor:
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. (25%)
Ing. Stanislava Lukáčová, PhD. (25%)
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (25%)
Michaela Kleinová (25%)
Pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník:
Ingrovy dny 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
166
Do strany: 167
Počet stran:
2
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: senzorické analýzy, kukurica, pohánka, bezlepkové potraviny, ryža, kvások
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Poslední změna:
14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Ingrovy dny 2020. Brno: Mendelova univerzita, 2020. ISBN 978-80-7509-711-8 (brož.).

Originální název:
Ingrovy dny 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-711-8 (brož.)
Nakladatel:
Mendelova univerzita
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)