Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZELEŇÁKOVÁ, L. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- KOZELOVÁ, D. Surové mäso a krížová kontaminácia z rúk = Raw meat and cross-contamination from hand. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 11, 1 (2020), s. 88--97. ISSN 1804-3836.

Originální název: Surové mäso a krížová kontaminácia z rúk = Raw meat and cross-contamination from hand
Anglický název:
Raw meat and cross-contamination from hand
Autor:
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (34%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (33%)
Ing. Dagmar Kozelová, PhD. (33%)
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of tourism, hospitality and commerce
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
88
Do strany:
97
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: mäso, mikrobiológia, surová strava, kontaminácia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
Poslední změna: 11.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of tourism, hospitality and commerce. Brno: ISSN 1804-3836.

Originální název: Journal of tourism, hospitality and commerce
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1804-3836
Stát vydavatele:
Místo vydání: Brno
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)