Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZELEŇÁKOVÁ, L. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- KOZELOVÁ, D. Surové mäso a krížová kontaminácia z rúk = Raw meat and cross-contamination from hand. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 11, 1 (2020), s. 88--97. ISSN 1804-3836.

Originálny názov:
Surové mäso a krížová kontaminácia z rúk = Raw meat and cross-contamination from hand
Anglický názov:
Raw meat and cross-contamination from hand
Autor:
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of tourism, hospitality and commerce
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2020
Od strany:
88
Do strany:
97
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mäso, mikrobiológia, surová strava, kontaminácia
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 11.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of tourism, hospitality and commerce. Brno: ISSN 1804-3836.

Originálny názov: Journal of tourism, hospitality and commerce
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1804-3836
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)