Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TOMKOVÁ, M. -- PAJOROVÁ, J. -- SKOGBERG, A. -- BAČÁKOVÁ, L. -- CHRENEK, P. Behavior of rabbit adipose tissue-derived stem cells on nanofibrous cellulose coatings. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 20. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Behavior of rabbit adipose tissue-derived stem cells on nanofibrous cellulose coatings
Autor: Ing. Mária Tomková, PhD. (20%)
Júlia Pajorová (20%)
Anne Skogberg (20%)
Lucie Bačáková (20%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (20%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
20
Do strany:
20
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kmeňové bunky, povlaky, nanomateriály
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název: Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)