Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMKOVÁ, M. -- PAJOROVÁ, J. -- SKOGBERG, A. -- BAČÁKOVÁ, L. -- CHRENEK, P. Behavior of rabbit adipose tissue-derived stem cells on nanofibrous cellulose coatings. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 20. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Behavior of rabbit adipose tissue-derived stem cells on nanofibrous cellulose coatings
Autor:
Ing. Mária Tomková, PhD. (20%)
Júlia Pajorová (20%)
Anne Skogberg (20%)
Lucie Bačáková (20%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (20%)
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
20
Do strany: 20
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kmeňové bunky, povlaky, nanomateriály
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)