Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAŽNÁ, K. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- GÁLOVÁ, Z. MicroRNA-based markers in plant genome response to abiotic stress and their application in plant genotyping. In: Non-Coding RNAs. London: Intech Open, 2020. s. 71--81. ISBN 978-1-78985-655-2 (viaz.).

Originální název: MicroRNA-based markers in plant genome response to abiotic stress and their application in plant genotyping
Autor:
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha: Non-Coding RNAs
Číslo části:
Od strany:
71
Do strany:
81
Počet stran:
11
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: abiotický stres, genetika rastlín, miRNA (nukleová kyselina), genotypy, RNA (nukleová kyselina), rastlinné genómy, genetika
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Non-Coding RNAs. London: Intech Open, 2020. ISBN 978-1-78985-655-2 (viaz.).

Originální název:
Non-Coding RNAs
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-1-78985-655-2 (viaz.)
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Intech Open
Místo vydání:
London
Stát:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Poslední změna: 11.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)