Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BALÁŽOVÁ, Ž. -- GÁLOVÁ, Z. -- URMINSKÁ, D. -- SZABOVÁ, E. Základy biochémie. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 146 s. ISBN 978-80-552-2152-6.

Originální název:
Základy biochémie
Anglický název:
Autor:
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (58%)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (15%)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (15%)
Ing. Eva Szabová, PhD. (12%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
skripta a učebnice
ISBN: 978-80-552-2152-6
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání: 2
Počet stran: 146
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: lipidy, biosyntéza, sacharidy, biochémia, nukleové kyseliny, enzýmy, bielkoviny
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Poslední změna:
11.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)