Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BALÁŽOVÁ, Ž. -- GÁLOVÁ, Z. -- URMINSKÁ, D. -- SZABOVÁ, E. Základy biochémie. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 146 s. ISBN 978-80-552-2152-6.

Originálny názov:
Základy biochémie
Anglický názov:
Autor: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (58%)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (15%)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (15%)
Ing. Eva Szabová, PhD. (12%)
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
skriptá a učebnice
ISBN:
978-80-552-2152-6
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania: 2
Počet strán: 146
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: lipidy, biosyntéza, sacharidy, biochémia, nukleové kyseliny, enzýmy, bielkoviny
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Posledná zmena:
11.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)