Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOLLÁTHOVÁ, R. -- GÁLIK, B. -- HALO, M. -- KOVÁČIK, A. -- HANUŠOVSKÝ, O. -- BÍRO, D. -- ROLINEC, M. -- JURÁČEK, M. -- ŠIMKO, M. The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses. In Czech journal of animal science. 65, 2 (2020), s. 58--65. ISSN 1212-1819.

Originální název:
The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses
Autor: Ing. Renata Kolláthová (20%)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (10%)
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (10%)
Ing. Anton Kováčik, PhD. (10%)
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. (10%)
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (10%)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (10%)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (10%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra výživy zvierat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Czech journal of animal science
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 65
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání: 2020
Od strany: 58
Do strany:
65
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: biochémia, biologicky aktívne látky, stráviteľnosť živín, kone, sušené ovocie, krvné sérum, hrozno, stráviteľnosť
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Czech journal of animal science. Praha: ISSN 1212-1819.

Originální název:
Czech journal of animal science
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1212-1819
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)