Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLLÁTHOVÁ, R. -- GÁLIK, B. -- HALO, M. -- KOVÁČIK, A. -- HANUŠOVSKÝ, O. -- BÍRO, D. -- ROLINEC, M. -- JURÁČEK, M. -- ŠIMKO, M. The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses. In Czech journal of animal science. 65, 2 (2020), s. 58--65. ISSN 1212-1819.

Originálny názov: The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra výživy zvierat
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Czech journal of animal science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 65
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany:
58
Do strany:
65
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: biochémia, biologicky aktívne látky, stráviteľnosť živín, kone, sušené ovocie, krvné sérum, hrozno, stráviteľnosť
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Czech journal of animal science. Praha: ISSN 1212-1819.

Originálny názov:
Czech journal of animal science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1212-1819
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Praha
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)