Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŽIAROVSKÁ, J. -- MEDO, J. -- KYSEĽ, M. -- ZAMIEŠKOVÁ, L. -- KAČÁNIOVÁ, M. Endophytic Bacterial Microbiome Diversity in Early Developmental Stage Plant Tissues of Wheat Varieties. In Plants-Basel. 9, 2 (2020), s. 2020. ISBN 2223-7747 online.

Originální název: Endophytic Bacterial Microbiome Diversity in Early Developmental Stage Plant Tissues of Wheat Varieties
Autor:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (20%)
Ing. Juraj Medo, PhD. (20%)
Ing. Matúš Kyseľ, PhD. (20%)
Ing. Lucia Urbanová (20%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
Pracoviště: Katedra mikrobiológie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Plants-Basel
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
2020
Do strany:
2020
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: endofytné huby, sucho, pšenica, rastlinné pletivá, suchovzdornosť
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Plants-Basel. Basel: ISBN 2223-7747 online.

Originální název: Plants-Basel
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISBN:
2223-7747 online
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)