Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SIROTKIN, A. -- MAKAREVIČ, A V. -- KUBOVIČOVÁ, E. -- MEDVEĎOVÁ, M. -- KOLESÁROVÁ, A. -- HARRATH, A H. Relationship between body conditions and environmental contaminants in bovine ovarian cells. In Theriogenology. 147, (2020), s. 77--84. ISSN 0093-691X.

Originální název:
Relationship between body conditions and environmental contaminants in bovine ovarian cells
Autor:
Alexander Sirotkin (16%)
Alexander V. Makarevič (16%)
Elena Kubovičová (16%)
Ing. Marína Medveďová, PhD. (16%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (16%)
Abdel Halim Harrath (16%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Theriogenology
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 147
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2020
Od strany: 77
Do strany:
84
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: apoptóza, mykotoxíny, kontaminácia, ovariálne bunky
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Theriogenology. ISSN 0093-691X.

Originální název:
Theriogenology
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0093-691X
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)