Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POZZO, L. -- RUSSO, R. -- FRASSINETTI, S. -- VIZZARRI, F. -- ÁRVAY, J. -- VORNOLI, A. -- CASAMASSIMA, D. -- PALAZZO, M. -- DELLA CROCE, C M. -- LONGO, V. Wild Italian Prunus spinosa L. Fruit Exerts In Vitro Antimicrobial Activity and Protects Against In Vitro and In Vivo Oxidative Stress. In Foods. 9, 1 (2020), s. 1--15. ISSN 2304-8158.

Originální název:
Wild Italian Prunus spinosa L. Fruit Exerts In Vitro Antimicrobial Activity and Protects Against In Vitro and In Vivo Oxidative Stress
Autor:
Luisa Pozzo (10%)
Rossela Russo (10%)
Stefania Frassinetti (10%)
Francesco Vizzarri (10%)
Ing. Július Árvay, PhD. (10%)
Andrea Vornoli (10%)
D. Casamassima (10%)
M. Palazzo (10%)
Clara Maria Della Croce (10%)
Vincenzo Longo (10%)
Pracoviště:
Katedra chémie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Foods
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany:
1
Do strany:
15
Počet stran:
15
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: antioxidačná aktivita, polyfenoly, antimikrobiálna aktivita, antimikrobiálne látky, ovocie, oxidačný stres, slivka trnková
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Július Árvay, PhD.
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Foods. Basel: ISSN 2304-8158.

Originální název:
Foods
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 2304-8158
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
25.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)