Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POZZO, L. -- RUSSO, R. -- FRASSINETTI, S. -- VIZZARRI, F. -- ÁRVAY, J. -- VORNOLI, A. -- CASAMASSIMA, D. -- PALAZZO, M. -- DELLA CROCE, C M. -- LONGO, V. Wild Italian Prunus spinosa L. Fruit Exerts In Vitro Antimicrobial Activity and Protects Against In Vitro and In Vivo Oxidative Stress. In Foods. 9, 1 (2020), s. 1--15. ISSN 2304-8158.

Originálny názov:
Wild Italian Prunus spinosa L. Fruit Exerts In Vitro Antimicrobial Activity and Protects Against In Vitro and In Vivo Oxidative Stress
Autor:
Luisa Pozzo (10%)
Rossela Russo (10%)
Stefania Frassinetti (10%)
Francesco Vizzarri (10%)
Ing. Július Árvay, PhD. (10%)
Andrea Vornoli (10%)
D. Casamassima (10%)
M. Palazzo (10%)
Clara Maria Della Croce (10%)
Vincenzo Longo (10%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Foods
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany:
1
Do strany:
15
Počet strán:
15
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidačná aktivita, polyfenoly, antimikrobiálna aktivita, antimikrobiálne látky, ovocie, oxidačný stres, slivka trnková
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Július Árvay, PhD.
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Foods. Basel: ISSN 2304-8158.

Originálny názov:
Foods
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
2304-8158
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
25.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)